Mijn A&S  Contact

Werkloosheid en ontslag

15635981 sAls u onverhoopt uw baan verliest heeft dit direct tot gevolg dat uw inkomen zal dalen. U heeft recht op een WW-uitkering als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vooral voor mensen met een kort arbeidsverleden kan werkloosheid snel tot financiële problemen leiden. Daarom is het belangrijk om vòòr aankoop of huur van een woning al rekening te houden met het risico op een eventuele inkomensterugval.

Bekijk samen met uw financieel adviseur hoe deze regeling bij u in elkaar zit, zodat deze aansluit op de betaalbaarheid van uw woonsituatie.

Laat u hierover adviseren met een financieel advies.