Mijn A&S  Contact

Financieel Advies

19144118 sEen Financieel Advies schept duidelijkheid in uw situatie.

Als u voor een belangrijke financiële beslissing staat, zoals de aanschaf van een woning en het regelen van een hypotheek is het prettig om te weten dat u in nagenoeg alle situaties kunt blijven wonen in uw huis. Met een Financieel Advies geven wij u een helder en compleet beeld van uw financiële situatie.

Situaties die uw inkomen stevig kunnen beïnvloeden: 
 • Overlijden: Kan de achterblijvende partner | kind de woonlasten blijven betalen?
 • Pensioendatum: Blijven uw woonlasten betaalbaar als u met pensioen gaat?
 • Arbeidsongeschiktheid: Kunt u met een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid op lange termijn de woonlasten blijven betalen?
 • Werkloosheid: Komt bij werkloosheid de betaalbaarheid van de woonlasten niet op korte termijn in het geding?

Wij streven in ons advies naar een verantwoorde hypotheek: in alle bovengenoemde scenario's wordt de link gelegd met uw betaande of nieuw af te sluiten hypotheek.

Uit het advies kan blijken dat u bepaalde risico's niet zelf kan/wil dragen. Wij bieden u dan een maatwerk oplossing hiervoor aan.

Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie is het raadzaam om een financieel advies aan te passen:
 • Verandering van baan/functie
 • Wijziging van uw salaris
 • Echtscheiding of beëindigen samenwoning
 • Bij (nieuwe) samenwoning
 • Overlijden van uw partner
 • Geboorte van een kind
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Aankoop van een (andere) woning