Werkloosheid en ontslag

15635981 sWerkloosheid

Als u onverhoopt uw baan verliest heeft dit direct tot gevolg dat uw inkomen zal dalen. U heeft recht op een WW-uitkering als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

De duur van de uitkering is minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.
De uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% en daarna maximaal 70% van het laatstverdiende loon.

Vooral voor mensen met een kort arbeidsverleden kan werkloosheid snel tot financiële moeilijkheden leiden. Daarom is het belangrijk om vòòr aankoop of huur van een woning al rekening te houden met een eventuele inkomensterugval.

Laat u hierover adviseren met een financieel advies.