Werkloosheid en ontslag

15635981 sWerkloosheid

Als u onverhoopt uw baan verliest heeft dit direct tot gevolg dat uw inkomen zal dalen. U heeft recht op een WW-uitkering als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

De duur van de uitkering is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden, afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.
De uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% en daarna maximaal 70% van het laatstverdiende loon.

Per 1 januari 2016 word de duur van de WW-uitkering gelijkmatig afgebouwd tot maximaal 24 maanden per 1 april 2019.
Vooral voor mensen met een kort arbeidsverleden kan werkloosheid snel tot financiële moeilijkheden leiden. Daarom is het belangrijk om vòòr aankoop of huur van een woning al rekening te houden met een eventuele inkomensterugval.

Laat u hierover adviseren met een financieel advies.

Ontslagvergoeding

Wanneer u ontslag krijgt als gevolg van een reorganisatie of een arbeidsconflict dan heeft dat allerlei persoonlijke, financiële en juridische gevolgen. In sommige gevallen ontvangt u van uw (ex)werkgever een transitievergoeding ter compensatie van inkomensschade, materiële schade en pensioenschade. 

A&S Financieel Advies helpt u bij het zo gunstig mogelijk aanwenden van uw transitievergoeding. Zo kunt u met de uitkering bijvoorbeeld een pensioentekort (gedeeltelijk) dichten.